2020-10-19

Paluch ko�lawy jest deformacj� cz�ci �r�dstopia, na kt�r� cierpi� g��wnie kobiety chodz�ce cz�sto w butach na wysokim obcasie lub osoby oty�e. Schorzenie rozwija si� stopniowo - stopa zaczyna si� rozszerza�, pojawiaj� si� b�le w okolicy �r�dstopia, a paluch zaczyna si� coraz widoczniej odchyla�. Paluch ko�lawy powinien by� skonsultowany z ortoped� ju� przy pierwszych niepokoj�cych objawach jak uci��liwy i nawracaj�cy b�l odczuwany w �r�dstopiu. Nieleczone haluksy mog� prowadzi� do zapalenia kaletek stawowych i dalszych komplikacji. Przy pierwszych dolegliwo�ciach dobre efekty daj� masa�e, ale te� chodzenie na bosaka, zw�aszcza latem po piasku, kt�ry pobudza kr��enie w obr�bie st�p.